PD Ludrová
Výroba

Živočíšna výroba

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka. Donedávna to bol prevažne pinzgauský dobytok, ktorý bol postupne prekrížený Red-holsteinom, zabezpečujúcim vysokú úžitkovosť mlieka s uzavretým obratom stáda.

Chov ošípaných: uzavretý obrat stáda, materská línia: „biela ušľachtilá“ na ktorú sa pripárujú materské a mäsové línie. Cieľavedomá šľachtiteľská práca bola ocenená Dekrétom rozmnožovacieho chovu.

Pravidelne sa zúčastňuje výstav: Agrokomplex – Nitra, Chovateľské dni pinzgauského dobytka v Podturni, Kremničke a Banskej Bystrici na ktorých získava aj pekné ocenenia vystavovaných zvierat.
Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2020 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.