PD Ludrová
Výroba

Zavedenie inovatívnej technológie

Zavedenie inovatívnej technológie – záruka zvýšenia efektívnosti výrobného procesu

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnych a vyspelých technológií v procese výroby kameniva.

Začatie projektu: 03/2015
Ukončenie projektu: 06/2015

Priložené dokumenty:

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2022 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.