PD Ludrová
Výroba

Výročná členská schôdza 2015

Dňa 10.04.2015 sa v Kultúrnom dome v Ludrovej konala výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Ludrová.

V jednotlivých bodoch programu boli vyhodnotené výsledky hospodárenia v roku 2014.

Členovia PD Ludrová sa oboznámili s novým programovým obdobím PRV 2014-2020 a plánovanými podnikateľskými zámermi vedenia PD Ludrová.

 

 

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2021 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.