PD Ludrová
Výroba

Výroba

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530m do 730m, absolútne až do výšky 1100m. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1 807,10...

viac...Pridané: 2012-07-10

Živočíšna výroba

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka. Donedávna to bol prevažne pinzgauský dobytok, ktorý bol postupne prekrížený Red-holsteinom, zabezpečujúcim vysokú úžitkovosť mlieka s uzavretým obratom stáda. Chov ošípaných: uzavretý...

viac...Pridané: 2012-07-09

Divízia mechanizácie

Ako integrovaný celok Poľnohospodárskeho družstva Ludrová sa delí na: Stredisko Opravárskych dielní, ktoré vykonáva opravy nákladných automobilov, stavebných strojov a poľnohospodárskej techniky pre potreby PD Ludrová a cudzích odberateľov. Stredisko...

viac...Pridané: 2012-09-12

Stavebná výroba

Dodávateľským spôsobom zabezpečuje STAVEBNÉ a BÚRACIE PRÁCE podľa požiadaviek klienta. Zameranie stavebnej výroby Rekonštrukcia objektov (RD, byty) Búracie práce Maliarske práce – hygienické, vápenné, glejové, akrylátové, latexové maľby interiérov a...

viac...Pridané: 2012-07-09

Bioplynová stanica

Dňa 4.6.2010 bola slávnostne spustená do prevádzky , za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimíra Palšu, vedúci služobného úradu MP SR Vladimír Pavelka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a...

viac...Pridané: 2012-07-09

Stredisko Dolomitický lom – Biela púť

Hlavné zameranie dolomitického lomu : Ťažba a triedenie dolomitického kameniva, (kamenivo zodpovedá normám – EN 13242:2002, EN 12620:2002) Triedené frakcie: I-0/4, I-4/8, I-8/16, I-16/63, Netriedené frakcie I-0/63 a I-0/120.

viac...Pridané: 2021-02-08

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2021 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.