PD Ludrová
Výroba

Výmena triediča – LOM Biela Púť

Na Poľnohospodárskom družstve Ludrová v Lome dolomitického kameniva Biela Púť bola v mesiaci máji 2015 uskutočnená rekonštrukcia triediča kameniva.

Do linky bol namontovaný výkonný triedič SANDVIK MASTER-FLO CS 86T.

Táto rekonštrukcia zabezpečí podstatné vylepšenie kvality triedeného materiálu a spokojnosť zákazníkov.

 

 

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2021 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.