PD Ludrová
Výroba

Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia maštale

Predmet zákazky pozostáva zo stavebných prác na objekte ŽV, ktorý bude po zrealizovaní všetkých navrhovaných prác slúžiť pre ustajnenie 5 skupín výkrmových býkov s ustajňovacou kapacitou 24-26 ks v skupine.

viac...Pridané: 2013-11-06

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2019 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.