PD Ludrová
Výroba

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530m do 730m, absolútne až do výšky 1100m. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1526,36 ha z toho ornej 682,65 ha.

Klimatické pomery

  • priemerná ročná teplota: 6 – 8 °C
  • priem. teplota najteplejších mesiacov júla a augusta: 16 – 19 °C
  • priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca: -9 °C
  • priemerná teplota vo vegetačnom období: 13 – 15°C
  • priemerný úhrn zrážok: 650 – 800 mm
  • priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období: 400 – 500 mm
  • priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: 73
Fenologické pomery Štruktúra osevu rastlinnej výroby
začiatok jarných poľných prác 21.03. – 09.04. ozimná pšenica  157 ha
začiatok sadenia zemiakov 20.04. – 05.05. ozimná repka 121 ha
začiatok sejby ozimnej repky 15.08. – 01.09. ozimný jačmeň  100 ha
začiatok sejby ozimných obilovín 10.09. – 15.10. silážna kukurica 132 ha
začiatok žatvy ozimného jačmeňa 28.7. – 05.8 zemiaky  12 ha
začiatok žatvy ozimnej repky 25.07. – 01.08. cirok 28 ha
začiatok žatvy ozimnej pšenice 05.08. – 25.08.

lucerna

ovos siaty

pšenica jarná

tritikále

49 ha

7 ha

18 ha

59 ha

Vysoký podiel trvalých trávnych porastov predurčuje orientáciu podniku na dostatočné zabezpečenie objemových krmovín pre potreby živočíšnej výroby. Na ornej pôde je dostatočný priestor pre pestovanie obilnín, ktoré sú základom pre vlastnú výrobu kŕmnych zmesí. Tradičnými plodinami sú konzumné a sadbové zemiaky.

Od roku 2006 spolupracujeme s PPA Bratislava na projekte Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trvalých trávnych porastov, s povinnosťou dodržiavať stanovené podmienky ochrany biotopov polo prírodných a prírodných trvalých trávnych porastoch, zatrávniť časť málo produktívnej ornej pôdy a dodržiavať režim základnej schémy pre ostatné trvalé trávne porasty.
Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2022 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.