PD Ludrová
Výroba

Návšteva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka

V stredu 8. októbra 2014 sa na Poľnohospodárskom družstve Ludrová uskutočnila návšteva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka.

Ministra sprevádzal poslanec Národnej rady SR Milan Mojš. Pán minister sa živo zaujímal o výsledky nášho PD. Navštívil stredisko živočíšnej výroby v Liptovskej Štiavnici a Bioplynovej stanice. V následnej diskusii v sídle PD oboznámil manažment PD a pozvaných hosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ na roky 2014-2020.

Predseda PD Ludrová oboznámil ministra so zložitou situáciou poľnohospodárov Liptova hlavne v živočíšnej výrobe a pri tohtoročnom zbere úrody. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obci Ludrová,Štiavnička a členovia Predstavenstva Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Návšteva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaNávšteva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaNávšteva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2021 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.