PD Ludrová
Výroba

Kontakty

Poľnohospodárske družstvo
034 71 Ludrová 419
Slovensko

Telefón: 044 – 432 2773

Web: www.pdludrova.sk

IČO: 00 195 693
DIČ: 2020430291
IČ – DPH: SK 2020430291
Bank. spoj.: VÚB, a.s., Ružomberok, 916 342 / 0200; IBAN:SK95 0200 0000 0000 0091 6342; BIC:SUBASKBX, SWIFT

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli: Dr., vo vložke číslo: 151/L

Spojovateľka
Hospodársky dvor Ludrová 044 – 432 2773
Hospodársky dvor Mechanizácia 044 – 432 3019
Hospodársky dvor Liptovská Štiavnica 044 – 435 2168
 
Predseda PD Ing. Miroslav Štefček 0915 595 702, 044 – 435 2132
E-mail: predseda@pdludrova.sk
Sekretariát PD Mgr. Lucia Vajsová 044 – 435 2131
E-mail: sekretariat@pdludrova.sk
Podpredseda PD Ing. Ľubomír Čutka  0915 595 703
Ekonóm PD Mgr. Miroslava Plávková 0915 595 701, 044 – 430 3399
E-mail: econ@pdludrova.sk
 
Rastlinná výroba

kancelária RV

Agronóm

Vedúci RV, hl. agron´óm

Mária Žihlavníková

Ing. Marek Repkovský

Ing. Vladimír Kačur

044 – 381 1588

0915 595 704

0915 595 708

E-mail: rv@pdludrova.sk
Živočíšna výroba

Vedúci strediska ŽV

Kancelária ŽV

Mário Habo

 

0917 398 828,

044 – 430 3998

Hospodársky dvor Liptovská Štiavnica
Kancelária zootechnikov 044 – 381 1584
Dojáreň 044 – 381 1589
Zootechnik Eva Oravcová 0911 199 771
Zootechnik Pavol Jurinec 0911 199 772
     
E-mail: zv@pdludrova.sk
 
Mechanizácia
Vedúci divízie Mechanizácie: Ing. Ľubomír Čutka 0915 595 703, 044 – 432 3175
Vedúci nákladnej dopravy: Ing. Ľubomír Čutka 0915 595 703
Technici dolomitický lom: Ing. Martin Kuniak 0903 167 051
E-mail: tm@pdludrova.sk
 
Bioplynová stanica
Vedúci Ing. Richard Bendis 0915 595 709
E-mail: bs@pdludrova.sk
 
Stavebná výroba
Vedúci Ing. Boris Baránek 0915 595 706
E-mail:
 
Obchodný úsek
Vedúci Igor Šefranko 0903 167 081, 044 – 432 3510
E-mail:
 
Ostatné kontakty:
Mzdová učtáreň: Anna Ondrejková 044 – 381 1587
E-mail: mzdy@pdludrova.sk
Finančná učtáreň:

Alica Moravčíková,

Ivana Magulová

044 – 435 2169
E-mail: fin@pdludrova.sk
     
 

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2022 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.