PD Ludrová
Výroba

Bioplynová stanica

Dňa 4.6.2010 bola slávnostne spustená do prevádzky , za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimíra Palšu, vedúci služobného úradu MP SR Vladimír Pavelka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milana Mojša, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, starostov obcí Ludrová, Lipt. Štiavnica a Štiavnička, zástupcov financujúcich bánk a ostatných zástupcov miestnej verejnej a štátnej správy.Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2022 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.