PD Ludrová

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530 m až do...

Živočíšna výroba

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka. Donedávna to bol prevažne pinzgauský dobytok, ktorý bol postupne prekrížený Red-holsteinom, zabezpečujúcim vysokú úžitkovosť mlieka s uzavretým...

Živočíšna výroba

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka. Donedávna to bol prevažne pinzgauský dobytok, ktorý bol postupne prekrížený Red-holsteinom, zabezpečujúcim vysokú úžitkovosť mlieka s uzavretým...

Živočíšna výroba

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka. Donedávna to bol prevažne pinzgauský dobytok, ktorý bol postupne prekrížený Red-holsteinom, zabezpečujúcim vysokú úžitkovosť mlieka s uzavretým...

Dolomitický lom - Biela púť

Hlavné zameranie je na ťažbu a triedenie dolomitického kameniva, kamenivo zodpovedá normám - EN 13242:2002, EN 12620:2002...

Dolomitický lom - Biela púť

Hlavné zameranie je na ťažbu a triedenie dolomitického kameniva, kamenivo zodpovedá normám - EN 13242:2002, EN 12620:2002...

Dolomitický lom - Biela púť

Hlavné zameranie je na ťažbu a triedenie dolomitického kameniva, kamenivo zodpovedá normám - EN 13242:2002, EN 12620:2002...

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2022 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.